český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Vyfukovací sprej na odstraňovanie prachu – NEUTRALENE® SD – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/03/09 14:02

 

VYFUKOVACÍ SPREJ NA ODSTRAŇOVANIE PRACHU

INERTNÝ, SUCHÝ, NEHORĽAVÝ PLYN

ODSTRAŇUJE VLHKOSŤ, DROBNÉ NEČISTOTY, PRACH NA

OPTIKE, ELEKTRONICKÝCH ZARIADENIACH, HODINÁCH

FOTOGRAFICKÝCH A KINEMATOGRAFICKÝCH PRÍSTROJOCH

MERACÍCH A ANALYTICKÝCH ZARIADENIACH, REPROGRAFICKÝCH ZARIADENIACH

ZARUČENE BEZ DIMETYLÉTERU A BEZ PROPÁN-BUTÁNU

Zaručene bez fluórovaných skleníkových plynov HFC

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 

 

 

 

OPIS

Ako doplnok pri čistení pomáha odstraňovať všetky stopy vlhkosti, prachu alebo cudzích teliesok na zle prístupných miestach, v zložitých mechanizmoch alebo miestach obzvlášť citlivých na čistiace rozpúšťadlá.
Umožňuje čisté a účinné vyfúkanie, bez straty tlaku.
Bezpečný, nehorľavý prípravok.
Možno používať na prístroje, ktoré sú v chode.
Zaručene bez dimetyléteru a bez propán-butánu.

 

OBLASTI POUŽITIA

Optické čítačky
Elektronické systémy
Fotografické a kinematografické prístroje
Kancelárske vybavenie, klávesnice, monitory, myši
Telefonické zariadenia, čítačky DVD
Analytické laboratórne zariadenia
Tlačiarne
Hodinárske mechanizmy
Letecký a kozmický priemysel
Trackball

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím nádobou netraste.
Striekajte zo vzdialenosti 20 cm od povrchu, ktorý chcete očistiť.
Aplikujte pomocou krátkych strekov.
Sprej sa môže používať vo všetkých polohách.

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

  Vizuálny

Plyn

Farba

  Vizuálna

Bez

Zápach

  Posúdenie čuchom

Bez

Merná hustota

ISO 12,185

1200

kg/m3

Rozpustnosť vo vode

  –

Úplne nerozpustný

Index kyslosti

  EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Zvyšok po vyparení

  NF T 30-084

0,00

%

Korózia medi

ISO 2160

1a

hodnotenie

Bod vzplanutia v uzavretej nádobe

  ISO 2719

bez

°C

Bod samovznietenia

  ASTM E 659

nehorľavý

°C

Dolná hranica výbušnosti

  NF EN 1839

nevýbušný

°C

Horná hranica výbušnosti

  NF EN 1839

nevýbušný

°C

Obsah výbušných, horenie podporujúcich a horľavých látok

 

Nariadenie CLP

 

žiadny

 

Čistota

100

%

Neprchavý odpad

0

%

Tlak pary pri 20 °C

5,7

bar

Potenciál poškodzovať ozónovú vrstvu

0

 

BALENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     Sprej 650 ml

Vyfukovací sprej na odstraňovanie prachu. Inertný, suchý, nehorľavý plyn, bez vysoko horľavého propán-butánu. Na citlivých materiáloch odstraňuje vlhkosť, drobné nečistoty, prach. vyfukovací sprej, fúkací sprej na odstraňovanie prachu, vyfukovací sprej, vyfukovací sprej na odstraňovanie prachu, vyfukovací sprej suchý plyn, nehorľavý vyfukovací sprej, vyfukovací odstraňujúci prach, fúkací odstraňovač prachu, fúkací sprej. Dodávatelia nehorľavých vyfukovacích prípravkov. Dodávatelia fúkacích sprejov. Vyfukovacia tlaková nádoba. Fúkací sprej odstraňovač prachu na suchý plyn. vyfukovací odstraňovač prachu na suchý vzduch. fúkací odstraňovač prachu. Fúkací odstraňovač prachu na elektroniku. fúkací odstraňovač prachu na klávesnicu. Fúkací odstraňovač prachu na optiku. Fúkací odstraňovač prachu na fotografické prístroje. Fúkací sprej na sušenie. Technické spreje. Spreje na údržbu. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE